Свържете се с нас

Свържете се с нас

Всички ваши въпроси и предложения ще ни помогнат да усъвършенстваме приложението. Така то ще ви служи по-добре и вие ще допринесете за намаляване на рисковете в Черно море

 

Изпратете запитване или оставете съобщение

  • Changes to this field will not be saved because you do not have permission for language: En.

    Changes to this field will not be saved because you do not have permission for language: Bg.

Контакти:

info@blacksea.bg

Черноморски институт

Тракийски университетТази платформа е съфинансиранa от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.Отговорността за съдържанието на настоящата публикация е на бенефициента и по никакъв начин не може да се предполага, че отразява позициите на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


RiskMap v0.2