Библиотека

Ръководство и Инфо карти на рисковете

Ръководство - използване на RiskMap

Инфо карти на рисковете

 

 

Риск и екология - полезни материали и линкове

За да добавите нов материал или линк, моля обърнете се към администратора като изпратите запитване през електронната поща на страницата за контакти.

 

Environmental Protection Act

Waste Management Act

Water Act

Clean Ambient Air Act

Protected Areas Act

Medicinal Plants Act

Soils ActТази платформа е съфинансиранa от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.Отговорността за съдържанието на настоящата публикация е на бенефициента и по никакъв начин не може да се предполага, че отразява позициите на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


RiskMap v0.2